ETNOGRAFSKO DRUŠTVO KURENT

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Etnografsko društvo Kurent
To je zgodba o živem mitu - Kurent-u:

Kako  in kdaj je nastal lik kurenta, lahko predvsem ugibamo. Podobne like  sicer najdemo tudi v Medžimurju (Lame), v Slavoniji in Baranji (Nusami)  in v Bolgariji (Kukeri). Lahko da je lik v naše kraje prišel iz jugovzhodne Evrope in se pomešal z verovanji staroselcev (markovški  župnik Franc Grobler predvideva, da so ga v naše kraje okrog leta 1500  prinesli Uskoki).Pisni viri besedo kurent povezujejo z rodbinskim imenom  iz Šmartnega na Pohorju. Kako se je to ime pojavilo v urbarjih na tem  koncu, pa je težko pojasniti.
           
Na  dveh hišah v Jadranski ulici na Ptuju, ki sta bili sezidani v drugi  polovici 17. stoletja, krasijo pročelje kurentove maske kot zidni okras.  Maska na pročelju ima dolga ušesa, kar je značilno za današnje kurente  iz okolice Žetal. Naglavni del maske je oblikovan v visoke pilastre.
           
Podrobnejši  opis kurenta v 18. stoletju najdemo v zapisu kronike župnika in kronista v cerkvi sv. Marka v Markovcih, Mateja Slekovca. Zapis je  nastal okrog leta 1897. Kurenta opiše kot zelo zanimivo spako, ki je  videti, kot da bi iz pekla pobegnil in se pobratil s samim Luciferjem.
Aktualno:

 • društvo je vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine. RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,   
 • strokovno uvajanje otrok in odraslih v Kurentovanje - pustovanje,
 • lastna knjižna, foto in video zbirka,           
 • prejeta številna mednarodna priznanja,
 • društvo je prepoznavna institucija v evropi in svetu,   
 • sodelovanje z različnimi institucijami,  
 • podpis mednarodne pogodbe z društvom Mulhauser Waggis,  Francija - november 2015,        
 • obhodi kurentov, ki jih izvajamo  so vpisani na UNESCO -v  Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva  - december 2017,
 • podpis mednarodne pogodbe z karnevalisti iz Avstrije - Villacher Faschingsgilde,  Avstrija - november 2018,
 • predsednik Etnografksega društva kurent, Aleš Ivančič, je dobitnik Plakete Zveze kulturnih društev Ptuj  za: izjemne organizacijske dosežke in mentorsko delo na področju varovanja kulturne dediščine - februar 2019,
 • predsednik Etnografksega društva kurent, Aleš Ivančič, je izvoljen za predsednika Zveze društev kurentov - maj 2019,
 • Predsednik Etnografksega društva kurent postane  Sergej Ivanuša - marec 2021.
 
Sodelujemo:

 • Zvezo kulturnih društev Ptuj,
 • Pokrajinskim muzejem Ptuj,
 • Mestnim gledališčem Ptuj,
 • Uradni Slovenski turistični portal,
 • Zavodom za turizem Ptuj,
 • Zvezo društev kurentov.

Ali prav se piše Kurent ali Korant? Slovar slovenskega knjižnega jezika ima zabeležena oba izraza:

korant -a m (o) nar. štajersko kurent: koranti skačejo po cesti
           
kurent  -a m (u) etn. pustna šema v kožuhu, z zvonci okrog pasu in posebnim  pokrivalom, znana v vzhodni Sloveniji: sprevod s kurentom.
Kurenti
 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni